Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

7510303DKK

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303DKK 18.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510303DKK
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01