Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

7510303DKK

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303DKK 21.25 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510303DKK
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01