Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302DKK 18.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510302DKK
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01