Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301DKK 20.75 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510301DKK
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01