Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203DKK 18.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510203DKK
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01