Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201DKK 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510201DKK
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01