Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301DKK 19.25 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340301DKK
Điểm chuẩn
19.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01