Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201DKK 18.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340201DKK
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01