Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121DKK 20.75 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340121DKK
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01