Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201DKK 16 A01, D01

Mã ngành
7220201DKK
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01