Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Marketing kỹ thuật số

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340114 16 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340114
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01