Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Marketing kỹ thuật số

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340114 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340114
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01