Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hồng Đức

Sư phạm Ngữ văn (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217CLC 39.92 C00, C19, C20, D01

Mã ngành
7140217CLC
Điểm chuẩn
39.92
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D01