Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Hồng Đức

Sư phạm Ngữ văn (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217CLC 30.5 C00, C19, C20, D01

Mã ngành
7140217CLC
Điểm chuẩn
30.5
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D01