Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Hồng Đức

Sư phạm Toán học (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209CLC 35.43 A00, A01, A02, D07

Mã ngành
7140209CLC
Điểm chuẩn
35.43
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D07