Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103-CLC 19 A00, C00, C04, D01

Mã ngành
7810103-CLC
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, C00, C04, D01