Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201-CLC 16 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340201-CLC
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01