Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Kế toán (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301-CLC 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301-CLC
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07