Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Kế toán (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301-CLC 18.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301-CLC
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07