Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540103 15.5 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
7540103
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07