Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540103 15 A00

Mã ngành
7540103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00