Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540103 16 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
7540103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07