Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103_CLC 16.5 C00, C20, D01, D66

Mã ngành
7810103_CLC
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D66