Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Y Dược TP HCM

Điều dưỡng (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301_04 20.3 B00

Mã ngành
7720301_04
Điểm chuẩn
20.3
Tổ hợp môn
B00