Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Y Dược TPHCM

Điều dưỡng (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301_04 21.65 B00

Mã ngành
7720301_04
Điểm chuẩn
21.65
Tổ hợp môn
B00