Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Y Dược TP HCM

Điều dưỡng (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301_04 21.6 A00, B00

Mã ngành
7720301_04
Điểm chuẩn
21.6
Tổ hợp môn
A00, B00