Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Y Dược TP HCM

Điều dưỡng (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301_04 22.8 B00

Mã ngành
7720301_04
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
B00