Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Khánh Hòa

Sinh học ứng dụng - dược liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203A 15 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7420203A
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07