Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Khánh Hòa

Sinh học ứng dụng - dược liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203A 15 A00

Mã ngành
7420203A
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00