Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Y Dược TP HCM

Dược học (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201_02 24.5 A00, B00

Mã ngành
7720201_02
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, B00