Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Khánh Hòa

Hóa học phân tích môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112A 15 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7440112A
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07