Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Thiên văn học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440101 23.45 A00, A01, A02

Mã ngành
7440101
Điểm chuẩn
23.45
Tổ hợp môn
A00, A01, A02