Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Luật Hà Nội

Luật (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101LK 25.25 C00

Mã ngành
7380101LK
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
C00