Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Luật Hà Nội

Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101PH 18 D01, D02, D03, D05, D06

Mã ngành
7380101PH
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
D01, D02, D03, D05, D06