Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Luật Hà Nội

Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101PH 15.5 A00, A01

Mã ngành
7380101PH
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01