Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Luật Hà Nội

Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101PH 22.75 C00

Mã ngành
7380101PH
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
C00