Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Luật Hà Nội

Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101PH 18.65 A01

Mã ngành
7380101PH
Điểm chuẩn
18.65
Tổ hợp môn
A01