Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM

Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405_416C 25.25 A00, A01, D01

Mã ngành
7340405_416C
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01