Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM

Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310108_413C 25.05 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310108_413C
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07