Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Khoa học môi trường (CT Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301_CLC 17.5 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7440301_CLC
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07