Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CT Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 _CLC 22.75 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7510401 _CLC
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90