Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Hóa học (CT Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112_CLC 24.2 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7440112_CLC
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90