Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Sinh học (CT Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420101_CLC 17 A02, B00, B08

Mã ngành
7420101_CLC
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A02, B00, B08