Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7519003 21.9 A00, A01

Mã ngành
7519003
Điểm chuẩn
21.9
Tổ hợp môn
A00, A01