Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7519003 23.45 A00, A01

Toán >=8.2 NV<=4

Mã ngành
7519003
Điểm chuẩn
23.45
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=4