Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7519003 20.6 A00, A01

Mã ngành
7519003
Điểm chuẩn
20.6
Tổ hợp môn
A00, A01