Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Văn Lang

Công nghệ sinh học y dược

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420205 16 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7420205
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08