Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Văn Lang

Quản trị công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7429001 16 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7429001
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08