Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Văn Lang

Thiết kế xanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7589001 16 A00, A01, B00, D08

Mã ngành
7589001
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D08