Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340420 25.5 A00, A01, D01, D90

TTNV >=9

Mã ngành
7340420
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
TTNV >=9