Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340420 24.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340420
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90