Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chất học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480206 16 A00, C04, D01, D10

Mã ngành
7480206
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C04, D01, D10