Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chất học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480206 (trước 2023) 16 A00, C04, D01, D10

Mã ngành
7480206 (trước 2023)
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C04, D01, D10