Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chất học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480206 15 C04, D10

Mã ngành
7480206
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C04, D10