Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201TN 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201TN
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07