Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Logistisc và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605VP 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510605VP
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07