Thứ ba, 25/6/2024
Học viện Tài chính

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302C22 31 A01, D01, D07

Điểm Toán >=9

Mã ngành
7340302C22
Điểm chuẩn
31
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Điểm Toán >=9