Thứ sáu, 22/9/2023
Học viện Tài chính

Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302C21 30.57 A01, D01, D07

Điểm Toán >=9

Mã ngành
7340302C21
Điểm chuẩn
30.57
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Điểm Toán >=9