Thứ năm, 25/7/2024
Học viện Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201C11 34.25 A01, D01, D07

Mã ngành
7340201C11
Điểm chuẩn
34.25
Tổ hợp môn
A01, D01, D07