Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201C11 35.7 A01

Môn Toán >= 8.4; NV1-13

Mã ngành
7340201C11
Điểm chuẩn
35.7
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Môn Toán >= 8.4; NV1-13