Thứ năm, 1/6/2023
Học viện Tài chính

Phân tích tài chính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201C09 33.63 A01, D01, D07

Mã ngành
7340201C09
Điểm chuẩn
33.63
Tổ hợp môn
A01, D01, D07