Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Tài chính

Phân tích tài chính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201C09 35.63 A01

Môn Toán >= 7.6; NV1-22

Mã ngành
7340201C09
Điểm chuẩn
35.63
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Môn Toán >= 7.6; NV1-22