Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Tài chính

Hải quan & Logistics

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201C06 36.22 A01

Môn Toán >= 8.4; NV1-2

Mã ngành
7340201C06
Điểm chuẩn
36.22
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Môn Toán >= 8.4; NV1-2