Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Tài chính

Hải quan & Logistics

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201C06 34.28 A01, D01, D07

Mã ngành
7340201C06
Điểm chuẩn
34.28
Tổ hợp môn
A01, D01, D07