Thứ ba, 25/6/2024
Học viện Tài chính

Hải quan & Logistics

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201C06 35.51 A01, D01, D07

Mã ngành
7340201C06
Điểm chuẩn
35.51
Tổ hợp môn
A01, D01, D07