Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Xây dựng (Tongmyong - Hàn Quốc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201QT 16 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7580201QT
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90