Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ thuật Điện - Điện tử (Ketteing - Mỹ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520202QK 16 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7520202QK
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90