Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ thuật Chế tạo máy và Công nghiệp (Ketteing - Mỹ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520119QK 16 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7520119QK
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90