Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ thuật Cơ Điện tử (Tongmyong - Hàn Quốc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114QT 16 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7520114QT
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90