Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ thuật Cơ khí (Ketteing - Mỹ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103QK 16 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7520103QK
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90