Thứ ba, 3/10/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Quản trị Marketing (Northampton - Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115QN 16 A01, D01, D90

Mã ngành
7340115QN
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D90