Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Quản trị Kinh doanh (Northampton - Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101QN 16 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340101QN
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90